Waterkrachtcentrale Borgharen

De procedure in Nederland om de benodigde vergunningen te verkrijgen is er helaas vaak een van twee stappen vooruit en één terug. Het vergt het nodige uithoudingsvermogen van zowel initiatiefnemers als vergunningverlenende overheden. Ons doel, de realisatie van de waterkrachtcentrale, wordt gesteund door alle overheden op alle niveaus. Een steun die onontbeerlijk is voor dit soort projecten. Om een waterkrachtcentrale te bouwen en te exploiteren zijn 4 hoofdvergunningen nodig. Voor Waterkrachtcentrale Borgharen is de situatie begin december 2011 als volgt

bouwvergunning
definitief verleend.

vergunning Wet Milieubeheer
definitief verleend

vergunning Natuurbeschermingswet
vergunning in eerste instantie verleend, daarna vernietigd door Raad van State; provincie Limburg zal aangepaste vergunning verlenen.

vergunning Waterwet verleend, er loopt nog een procedure bij Raad van State vanwege bezwaar sportvissers.

Welke ver-
gunningen
zijn nodig?

Design: ixad.nl