Waterkrachtcentrale Borgharen

maatschappij World Improvement Money BV.

De gebundelde expertise en inbreng van de participanten op technisch, operationeel en financieel gebied waarborgen de succesvolle realisatie van een duurzaam energieproject zoals nu ontwikkeld wordt in Borgharen.

ir. Anton van de der Boom werkt al enkele jaren aan de voorbereiding van de bouw van de waterkrachtcentrale Borgharen. De internationaal ervaren waterbouwkundige werkte o.a. aan drainage- en rivierkundige projecten in Soedan, Irak, Birma en Thailand en gaf leiding aan de uitvoering van

hoofdrioolwerken, gemalen en afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Hydro Investment Projects is gevestigd in Amsterdam en actief in Europa. Het verwerft en renoveert bestaande en ontwikkelt nieuwe kleine en middelgrote waterkrachtcentrales (tot 20 MW).

Inmiddels exploiteert Hydro Investment Projects een tiental waterkrachtcentrales en is bezig met de ontwikkeling op nieuwe locaties in Frankrijk en Duitsland.

Design: ixad.nl