Waterkrachtcentrale Borgharen

ijsgang. Logisch dus dat gezocht werd naar mogelijkheden om de watermolens op de wal te bouwen, soms langs speciale toevoerkanalen of rivieromleggingen. Ook werd gebruik gemaakt van natuurlijke nauwere doorgangen, zoals bij het toenmalige St. Anthoniuseiland in De Maas bij Maastricht. Daar kreeg Mathieu Dubien in 1705 toestemming een graanmolen boven de watergeul van de Maas te bouwen. De molen werd in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en ook als zaagmolen gebruikt. Totdat Rijkswaterstaat de molen kocht en in 1895 afbrak om de Maas te kunnen verleggen. Daarbij werd ook het eiland afgegeraven.

Design: ixad.nl